Leczenie naturalne w Warszawie i Gdyni - konsultacje

Poniżej przedstawiamy rodzaje i cennik konsultacji proponowane przez Naturomed - leczenie naturalne w Warszawie i Gdyni. Dla wygody naszych pacjentów przygotowaliśmy zarówno konsultacje stacjonarne, jak i online, możesz zatem skorzystać z nich będąc w dowolnym miejscu świata. 

 


Konsultacja w gabinecie


Spotkania trwające od 40 do 60 minut, które polegają na bardzo szczegółowym wywiadzie oraz weryfikacji dokumentacji medycznej. Konsultacja ma również bardzo ważny wymiar edukacyjny, ponieważ lekarz uczy pacjenta nowych zasad postępowania w życiu codziennym, które mają korzystnie wpłynąć na proces leczenia czy eliminowania dolegliwości i zaburzeń. 


Konsultacja online


Konsultacja poprzez Skype odbywa się na takich samych zasadach, jak spotkanie twarzą w twarz. Przewidziana jest dla pacjentów obłożnie chorych lub mieszkających w miejscach odległych od siedziby Centrum. Coraz chętniej z takiej usługi korzystają również pacjenci zagraniczni.

 

W jaki sposób organizujemy leczenie naturalne w Warszawie i Gdyni? Nasza wieloletnia praktyka z pacjentami pokazała, że najwłaściwsza propozycja usług, adekwatna do oczekiwań, jest następująca:  

 leczenie naturalne w warszawie


Pierwsza konsultacja


Ocena stanu zdrowia
Wyjaśnienie przyczyn problemów zdrowotnych
Program suplementacyjny - kuracja na najbliższy miesiąc

 • Pierwsza wizyta (lub konsultacja online) trwa 60 minut
 • Pacjent dokładnie przedstawia swój problem zdrowotny oraz tło jego pojawienia się lub nasilenia
 • Lekarz dokonuje pogłębionego wywiadu, ocenia stan zdrowia, tryb życia oraz styl odżywiania i sposób dotychczasowego leczenia,. Niezwykle istotny jest każdy z elementów tego wywiadu.
 • Lekarz analizuje dokumentację medyczną, wyniki badań, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne itp.
 • Lekarz na podstawie wywiadu i dokumentacji medycznej dokonuje oceny stanu zdrowia. Wyjaśnia pacjentowi przyczyny problemów zdrowotnych i zależności pomiędzy różnymi elementami funkcjonowania organizmu, a trybem życia
 • Lekarz wstępnie nakreśla plan terapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb organizmu i ustala kurację na najbliższy miesiąc 

Kolejna konsultacja


Monitorowanie postępów w kuracji
Weryfikacja badań laboratoryjnych
Program suplementacyjny - kuracja na kolejny okres

 • Kolejne wizyty lub konsultacje online trwają do 40 minut.
 • Lekarz monitoruje postępy w kuracji poprzez analizę badań laboratoryjnych i zmiany w stanie zdrowia
 • Lekarz optymalizuje plan terapii i ustala indywidualny program suplementacyjny na kolejny okres, który ustalany jest przez lekarza w zależności od problemów zdrowotnych pacjenta.

Konsultacja drobna (dla stałych klientów). Nie zastępuje klasycznej wizyty


W toku leczenia danego pacjenta mogą pojawić się różne pytania, które pacjent chciałby omówić z lekarzem do czasu następnej konsultacji.
W takiej sytuacji pacjent może poprosić o krótką poradę trwającą do 15 min.. Pacjent może spotkać się z lekarzem w gabinecie lub przez Skype.

Weryfikacja badań laboratoryjnych. Optymalizowanie kuracji

 • Konsultacje drobne (wizyta lub online) trwają do 15 minut
 • Lekarz odpowiada na pytania pacjenta i w razie potrzeby optymalizuje wcześniej ustaloną kurację 

Korygowanie błędów żywieniowych (dla klientów, którzy odbyli pierwszą konsultację)


Analiza sposobu odżywiania za pomocą dziennika żywieniowego wypełnianego przez pacjenta
Korygowanie błędów żywieniowych zgodnie ze stanem zdrowia pacjenta

 • Wizyta lub konsultacja online trwa do 40 minut.
 • Pacjent przez okres 7 dni prowadzi swój dziennik żywieniowy. Pobierz dziennik żywieniowy.
 • Lekarz sprawdza dzienniczek żywieniowy i analizuje sposób odżywiania się pacjenta
 • Lekarz koryguje błędy żywieniowe, w zależności od kondycji organizmu, stylu życia, problemów zdrowotnych oraz obciążeń genetycznych
 • Lekarz szczegółowo edukuje pacjenta by ułatwić mu wprowadzenie zmian w strategii odżywiania i stylu życia

Dietoterapia, Ocena sposobu odżywianiaUstalenie strategii odżywiania w przypadku chorób i dolegliwości:

 • nowotwory
 • grzybica
 • alergia
 • niedoczynność tarczycy
 • choroba Hashimoto
 • dna moczanowa
 • przewlekłe zapalenie trzustki
 • zespół metaboliczny
 • podwyższony poziom cholesterolu
 • miażdżyca
 • nadwaga
 • cukrzyca
 • choroby nerek
 • choroby wątroby 

Wizyta lub konsultacja online trwa 60 min.
Pacjent przedstawia swój dziennik żywieniowy - Pobierz dziennik żywieniowy
Lekarz sprawdza dziennik żywieniowy i analizuje sposób odżywiania się pacjenta.
Lekarz omawia z pacjentem dokładny plan żywieniowy oraz poleca produkty, które mają lecznicze działanie w konkretnym schorzeniu.
Lekarz szczegółowo edukuje pacjenta by ułatwić mu wprowadzenie zmian w strategii odżywiania i stylu życia.

leczenie naturalne w warszawie

Leczenie naturalne w Warszawie i Gdyni


Pierwsza Konsultacja 150 zł
Kolejna Konsultacja 100 zł
Konsultacja drobna (dla stałych klientów)  50 zł
Korygowanie błędów żywieniowych 100 zł
Dietoterapia 150 zł