Koncepcja trzech dosz ma fundamentalne znaczenie dla medycyny ajurwedyjskiej. Czym jest dosza?
W dosłownym tłumaczeniu z sanskrytu dosha jest czymś, co porusza się (zmienia się) lub niszczy.


W Indiach medycyna ajurwedyjska, podobnie jak współczesna, jest medycyną państwową, ale w wielu krajach istnieją także ośrodki ajurwedy.
W publikacjach medycznych jest wiele prac na temat wykorzystania ajurwedy w skutecznym leczeniu takich chorób jak astma oskrzelowa, reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzyca i inne.
Trzy dosze w ajurwedzie w sensie filozoficznym to pięć podstawowych elementów bytu, takich jak eter, powietrze, ogień, woda i ziemia, które są pojęciami czysto metafizycznymi i są trudne do wyjaśnienia i zrozumienia. Są powiązane z codziennymi fizycznymi zjawiskami, ale nimi nie są. Każda Dosza to połączenie dwóch elementów bytu, które są jakby pomostem między światem subtelnym i materialnym. Doszy nie możemy zobaczyć, ale powodują one zmiany patologiczne i choroby, nie możemy ich wyizolować w probówce, ale mają swoje własne opisane właściwości. Mogą być diagnozowane z tętna (pulsu), mają swoją dominującą pozycję w organizmie i odpowiadają za określone w nim procesy. Dzięki koncepcji trzech dosz możemy wyjaśnić wszystkie zaburzenia w ciele, a ponadto działając na dosze, jako patologiczną przyczynę wielu problemów w organizmie uzyskać poprawę stanu zdrowia i zlikwidować objawy chorób. Każdy człowiek rodzi się z określonym balansem dosz nazywanym konstytucją Ajurwedy ( typ ciała i psychiki).

Tak więc dosze są zasadami organizacjnymi panujacymi w ciele, które kontrolują twoją indywidualną fizjologię. Jeśli są w równowadze, na swoim miejscu i pełnią swoje funkcje, to są naszymi przyjaciółmi, ale będąc w nierównowadze, w nadmiernej ilości lub w stanie pobudzenia prowadzą do różnych zaburzeń.